Facebook    Twitter

OLIMERCA. Novetats en el Reglament 2568/1991

PUBLICAT EL 2013.11.15
La CE vol que el COI es centri en liderar la normalització del AOV i els mètodes d’anàlisi
Durant el Comitè Consultiu d’Olis i Greixos es va aprovar que l’entrada en vigor dels nous límits d’èsters etílics per als olis envasats sigui el 1 març 2014

PUBLICAT EL 2013.11.15
La CE vol que el COI es centri en liderar la normalització del AOV i els mètodes d’anàlisi
Durant el Comitè Consultiu d’Olis i Greixos es va aprovar que l’entrada en vigor dels nous límits d’èsters etílics per als olis envasats sigui el 1 març 2014

Olimerca . – Un cop més el futur del Consell Oleícola Internacional , les seves comeses i competències va ser objecte de debat durant la reunió, el passat 13 de novembre, del Comitè Consultiu de Matèries Grasses que es va celebrar a Brussel · les.

En aquesta trobada, la Comissió Europea va posar especial èmfasi en què el Consell Oleícola Internacional se centri en dos temes fonamentals , dins del conjunt d’activitats que du a terme : que lideri la normalització , la revisió i aplicació dels mètodes d’anàlisi a nivell internacional i que al mateix temps treballi a aconseguir l’adhesió dels governs d’aquells països consumidors , que no fonamentalment productors , a l’estructura del COI .

Els tècnics de Brussel · les consideren que és molt important que països com Estats Units, Austràlia i altres s’integrin al COI perquè des de les seves governs es puguin arribar a acords que afavoreixin la unificació de criteris i punts de reflexió en matèria de qualitat i seguretat en el oli d’oliva .

Un altre dels temes abordats en aquest Comitè va ser el relatiu al futur de les campanyes de promocion i accions a desenvolupar per part del Consell Oleícola Internacional , però no es van arribar a concretar cap nova mesura .
Els representants de la Comissió tenen clar que el COI ha d’esdevenir la màxima autoritat pel que fa a la normalització i mètodes d’anàlisi atès que això ajudaria a llimar diferències i alguns dels problemes que actualment afecten un gran nombre de països productors .

Novetats en el Reglament 2568/1991
Respecte al Reglament 2568/1991 que aborda els mètodes d’anàlisi i les normes , el Comitè consultiu va acordar que els nous límits dels esters etílics , que passen de 75mg/kg actuals a 40mg/kg , entri en vigor el pròxim 1 de març de 2014 . No afectant aquesta norma als olis que s’envasin abans d’aquesta data .

També es va aprovar el calendari dels nous límits d’èsters etílics per a les properes campanyes , que seran de 35mg/kg per a la campanya 2014/15 , i de 30mg/kg per a la campanya 2015 /16. No obstant això, els membres del Comitè consultiu , a proposta d’Espanya i Portugal , van aprovar que aquests límits puguin ser modificats en funció dels resultats que es vagin assolint en les línies d’investigació obertes en aquest sentit .
Amb aquests avenços en la investigació es revisarien des del Consell Oleícola Internacional a través del grup d’experts . – Un cop més el futur del Consell Oleícola Internacional , les seves comeses i competències va ser objecte de debat durant la reunió, el passat 13 de novembre, del Comitè Consultiu de Matèries Grasses que es va celebrar a Brussel · les.

En aquesta trobada, la Comissió Europea va posar especial èmfasi en què el Consell Oleícola Internacional se centri en dos temes fonamentals , dins del conjunt d’activitats que du a terme : que lideri la normalització , la revisió i aplicació dels mètodes d’anàlisi a nivell internacional i que al mateix temps treballi a aconseguir l’adhesió dels governs d’aquells països consumidors , que no fonamentalment productors , a l’estructura del COI .

Els tècnics de Brussel · les consideren que és molt important que països com Estats Units, Austràlia i altres s’integrin al COI perquè des de les seves governs es puguin arribar a acords que afavoreixin la unificació de criteris i punts de reflexió en matèria de qualitat i seguretat en el oli d’oliva .

Un altre dels temes abordats en aquest Comitè va ser el relatiu al futur de les campanyes de promocion i accions a desenvolupar per part del Consell Oleícola Internacional , però no es van arribar a concretar cap nova mesura .
Els representants de la Comissió tenen clar que el COI ha d’esdevenir la màxima autoritat pel que fa a la normalització i mètodes d’anàlisi atès que això ajudaria a llimar diferències i alguns dels problemes que actualment afecten un gran nombre de països productors .

Novetats en el Reglament 2568/1991

Respecte al Reglament 2568/1991 que aborda els mètodes d’anàlisi i les normes , el Comitè consultiu va acordar que els nous límits dels esters etílics , que passen de 75mg/kg actuals a 40mg/kg , entri en vigor el pròxim 1 de març de 2014 . No afectant aquesta norma als olis que s’envasin abans d’aquesta data .

També es va aprovar el calendari dels nous límits d’èsters etílics per a les properes campanyes , que seran de 35mg/kg per a la campanya 2014/15 , i de 30mg/kg per a la campanya 2015 /16. No obstant això, els membres del Comitè consultiu , a proposta d’Espanya i Portugal , van aprovar que aquests límits puguin ser modificats en funció dels resultats que es vagin assolint en les línies d’investigació obertes en aquest sentit .
Amb aquests avenços en la investigació es revisarien des del Consell Oleícola Internacional a través del grup d’experts .