L’objecitiu és comprovar que totes les transaccions comercials de més de 2.500 euros quedin recollits en un contracte alimentari, i podrà actuar tan d’ofici com a partir d’investigacions que es derivin de denúncies. 21/07/2016 – MAGRAMA La Agència...
Llegir més