Facebook    Twitter

PAC ACORDS CONFERENCIA SECTORIAL CONSELLERS AGRICULTURA

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

25 de juliol de 2013

AVUI, A TERME DE LA CONFERÈNCIA SECTORIAL
Miguel Arias Cañete “Espanya va a comptar amb un model uniforme i nacional per aplicar la Política Agrària Comuna”

Imprimir
Twittear
Ajuda

2013.07.25

Destaca “el clima de diàleg, acord i consens” que ha presidit la reunió amb els consellers de les comunitats autònomes

Anuncia que el règim de pagament bàsic s’aplicarà segons un model de regionalització que proposarà el Ministeri

Subratlla l’existència d’un programa nacional de desenvolupament rural, en coexistència amb els programes autonòmics

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, ha assegurat avui que “Espanya va a comptar amb una política agrària de caràcter nacional, idèntica en tot el territori”.

Arias Cañete feia aquestes declaracions en roda de premsa, a la seu del Ministeri, després de la Conferència Sectorial d’Agricultura, que ha debatut els aspectes fonamentals de l’aplicació de la reforma de la Política Agrària Comuna, “en un clima de diàleg, acord i consens “.

En la seva intervenció, Arias Cañete ha mostrat la seva satisfacció pel treball realitzat durant el procés de negociació d’aquesta reforma, “i haver aconseguit la pràctica totalitat dels objectius que ens tracem”, com un marc financer important per al període 2014-2020, l’eliminació de la taxa plana, i una gran flexibilitat per aplicar la política agrària comuna

En aquest sentit, Arias Cañete ha apuntat que la Conferència Sectorial ha treballat sobre aquests instruments de flexibilitat, “i hem acordat, per una àmplia majoria dels consellers, establir un model uniforme d’aplicació de la PAC a tot el territori nacional, amb la que no hi haurà 17 polítiques autonòmiques “.

ACORDS DE LA CONFERÈNCIA SECTORIAL

D’aquesta manera, s’ha establert que el règim de pagament bàsic s’aplicarà d’acord amb el model de regionalització que proposarà el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Aquest model parteix de la distribució dels imports d’aquesta nova ajuda per comarques agràries, tenint en compte els imports percebuts en les mateixes i la tipologia dels nivells de la intensitat d’ajuda. Per a això, es consideraran quatre tipus de superfície a cada comarca: terres de conreu de secà, cultius de de regadiu, cultius permanents i pastures.

Segons ha explicat el ministre, “l’objectiu d’aquest model de regionalització és minimitzar els efectes de la convergència interna de les ajudes i evitar transferències d’imports entre agricultors, ramaders i territoris”.

Arias Cañete ha assegurat que per al desenvolupament d’aquest model es crearà un grup d’alt nivell permanent, que començarà els seus treballs en la primera setmana de setembre i haurà de presentar les seves conclusions a la Conferència Sectorial perquè adopti acords abans de final d’any.

A més, s’ha acordat que no hi hagi transvasaments de fons entre els dos pilars de la PAC. També s’ha decidit limitar la superfície amb dret a ajudes. Referent a això, el ministre ha anunciat la creació d’un grup tècnic que analitzarà quin mecanisme de limitació de les superfícies és el més adequat, i així “garantir que tenim el nombre d’hectàrees raonable amb dret a ajudes”.

Alhora, s’ha establert llindar mínim de 300 euros per poder rebre ajuts directes a partir de 2015, establint un període transitori perquè els beneficiaris que estiguin per sota d’aquest llindar puguin acordar fórmules associatives i mecanismes que els permetin agrupar i continuar accedint als ajuts.

En nom de la simplificació, s’ha establert un règim de petits agricultors per a tots els perceptors que reben menys de 1.250 euros, que no estaran subjectes a la convergència interna

A més, s’ha establert que el llindar màxim per a la percepció d’ajuts sigui de 300.000 euros. Per calcular aquest import, el ministre ha explicat que es podran deduir els costos laborals del beneficiari i no es tindrà en compte l’import de l’ajut procedent del pagament verd. Igualment, es tindran en compte les circumstàncies específiques de l’agricultura associativa.

D’altra banda, “no hem considerat oportú que s’apliqui el pagament addicional a les primeres hectàrees, i tampoc hem considerat que els productors i superfícies de vinya, fruites i hortalisses, que fins ara no percebien ajudes de la PAC, s’incorporin al nou model d’ajudes “, ha indicat el ministre, que ha aclarit que, si s’haguessin incorporat, caldria haver reduït les ajudes d’altres agricultors i ramaders.

Arias Cañete ha informat també que, en la primera assignació de drets de pagament bàsic, es va a establir mecanismes per assignar drets sobre superfícies de pastures únicament a ramaders que siguin titulars d’una explotació ramadera i estiguin donats d’alta en el Registre General de explotacions agràries (REGA), en un any que es determini entre 2011 i 2013, en coherència amb l’any que es determini pel grup tècnic creat a aquest efecte per la limitació de la superfície.

PAGAMENTS ACOBLATS

S’ha creat així mateix un grup de treball d’alt nivell per definir la figura d’agricultor actiu, inclosa l’ampliació de la llista negativa, així com un altre grup en relació amb els pagaments acoblats, que analitzarà la problemàtica de cada sector. Referent a això, la Conferència Sectorial considera que s’ha d’utilitzar el percentatge màxim del 15%, i que els sectors ramaders, en particular, han de tenir una consideració prioritària dins d’aquests pagaments.

S’ha decidit també que el import de 142.700.000 d’euros, que el programa de suport al sector vitivinícola destinar al règim de pagament únic, s’incorpori de forma definitiva al règim de pagaments directes. Arias Cañete també ha avançat que s’impulsarà l’aprovació de la normativa nacional relativa al reconeixement d’organitzacions de productors en tots els sectors agraris, als agricultors i productors que s’agrupin i compleixin amb els requisits que s’estableixin.

DESENVOLUPAMENT RURAL

D’altra banda, en la Conferència Sectorial d’avui s’han acordat “importants mesures” relacionades amb el desenvolupament rural. D’aquesta manera, s’ha decidit l’existència d’un programa nacional, en coexistència amb els plans de desenvolupament rural autonòmics, al qual es va a destinar com a màxim el muntant extra de la negociació dels fons comunitaris. És a dir, “ja que hem aconseguit un millor resultat en la negociació que el que va aconseguir el govern socialista anterior, els 238 milions d’euros d’excés que hem aconseguit els anem a aplicar a un programa nacional”, ha detallat. D’aquesta manera, es recupera un programa nacional i, al mateix temps, es respecta la totalitat de l’import que tenien les comunitats autònomes per als programes de desenvolupament rural.

Segons ha indicat el ministre, en aquest programa nacional s’inclourà la Xarxa Rural Nacional. Arias Cañete ha anunciat la constitució d’un grup de treball d’alt nivell que estudiarà les mesures que s’incorporaran a aquest programa nacional, entre elles les qüestions relacionades amb l’Associació Europea per a la Innovació i el foment de la integració cooperativa i el suport a les entitats associatives prioritàries.

També en matèria de desenvolupament rural, es va a establir un marc nacional, acordat amb les comunitats autònomes, per harmonitzar les condicions d’aplicació de determinades mesures.

Alhora, ha afegit, s’han acordat mecanismes que flexibilitzin la transferència de fons entre programes nacionals i autonòmics, amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de fons comunitaris.

Finalment, Arias Cañete ha esmentat la creació d’un grup de treball d’alt nivell per analitzar els criteris de repartiment que ha utilitzat la Comissió Europea per distribuir fons de desenvolupament rural entre els estats membres i veure si aquests criteris objectius són aplicables per distribuir fons entre comunitats autònomes, o bé si cal incloure altres criteris objectius addicionals i ponderar el grau d’execució dels programes en el present període. El ministre ha avisat que aquest grup “ha de treballar a alta velocitat” ja que comença els treballs el 4 de setembre i ha concloure’ls abans del 30 d’aquest mateix mes.

En definitiva, amb els acords assolits en aquesta Conferència Sectorial, “estem en condicions de continuar els treballs per a la posada en marxa de la nova PAC per al proper període”, ha afirmat el ministre, que ha valorat molt positivament el clima d’acord, concòrdia i col · laboració que han tingut tots els consellers autonòmics “.

Segons Arias Cañete, ha estat una Conferència Sectorial “exemplar, que posa de manifest que, en el sector agrari, el que ens uneix és la defensa dels agricultors, ramaders, i el desig d’optimitzar els recursos perquè el sector agrari sigui un sector capdavanter en la recuperació econòmica i la generació d’ocupació “, ha conclòs.