Facebook    Twitter

Comunicat de Premsa

Nota del COPA – COGECA de 3/12/2013
El Copa – Cogeca demana Pràctiques Lleials al llarg de Tota La Cadena Alimentària i insta la Comissió Europea a prendre les mesures apropiades per que es fassi.
Durant un important taller que portava pertítol ” Una Cadena Alimentària lleial Per Tots ” celebrat al de Parlament Europeu, el Copa – Cogeca ha posat èmfasi en la necessitat de comptar en Pràctiques Lleials al llarg de Tota La Cadena Alimentària . NECESSITEM UN Sistema consistent en Codis Voluntaris de Bones Pràctiques recolzat Per Una Legislació Que garanteixi l’anonimat de les denúncies I que asseguri la imposició de sancions per part d’un mitjancer , ha declarat el Copa – Cogeca .

En La seva Intervenció en Aquest acte , acollit al PE Per L’eurodiputada Maria do Céu Neves Patrão , EL VICEPRESIDENT del Grup de Treball Sobre la Cadena Alimentària del Copa – Cogeca , EL Sr.Marc Rosiers ha declarat “Els pagesos han d’afrontar cada vegada més reptes , com La volatilitat dels Mercats , i l’últim que necessitem és Una Cadena Alimentària que no sigui lleial amb tot hom , ja que les pràctiques deslleials impedeixen als Agricultors invertir i innovar . I Les Pràctiques abusives també van eny contra de la elecció dels consumidors . Aquestes pràctiques s’han d’afrontar si volem assegurar l’existència d’un sector agroalimentari eficient çapaç de fer front al creixent de la demanda d’Aliments . Volem un sistema que garanteixi que els codis de Bones Pràctiques es compleixen i es porten a la pràctica sobre el Terreny i funcionen . I no pensem que aquest bjectiu s’assolirà no més voluntàriament, Voluntari sense estar recolzat per la Legislació . El Sistema ha d’incloure un sistema de Solució de diferències que proporcioni la garantia d’un anonimat a qui presenti una reclamació ; anonimat que protegiria els proveïdors de les represàlies seus clients . Aquest mateix sistema també ha de incloure sancions I compensacions per el demandant en cas de incompliment dels principis ” .

El secretari general , del Copa – Cogeca , Pekka Pesonen , ha Continuat ” La Iniciativa Voluntària llançada recentment per 8 parts signatàries no donarà els resultats esperats . L’anonimat dels reclamants , com així les possibles sancions , segueixen sent els punts flacs d’aquest marc Voluntari . Les sancions no són prou contundents per prevenir les pràctiques abusives . Només gràcies a mesures legislatives i a un compliment creïble I eficient es potq ssolir un bon nivell de protecció per els reclamants . Per aquesta raó , instem a la Comissió a prendre les Mesures oportunes ” . Alguns eststs membres compten ja amb una Legislació o l’estada Preparant , ja que l’autoregulació o funciona davant el gran poder de unes quantes cadenes de supermercats . Una cadena de subministrament alimentari justa i equitativa benefici tant als agricultors com als transformadors i distribuïdors , i , davant de tot , als consumidors .

L’acte ha reunit tant eurodiputats com alts representants de la comissió europea i del consell , i més d’un agricultor i alts representants de la Comissió Europea i el Consell i altres parts involucrades en la Cadena Alimentària .

Copa – Cogeca | Pagesos Europeus, Cooperatives Agroalimentàries
61 , Rue de Trèves | B – 1040 Bruxelles | www.copa – cogeca.eu
La transparència de la UE Núm | Copa 44856881231-49 | Cogeca 09586631237-74