Facebook    Twitter

Serem molt rigorosos i Professionals en l’Aplicació de la Llei de Millora de la Cadena Alimentària

Publicat el 2013.12.13

Herrero afirma que la nova agència ” Tindrà Les Portes obertes” a la col · laboració dels diferents sectors

Olimerca – . El director de l’Agència Per L’Oli d’Oliva ( AAO ) , del Ministeri d’Agricultura , Alimentació i Medi Ambient , José Miguel Herrero , ha assegurat ahirque la Agència sera “rigorosa i molt professional ” a l’hora d’aplicar la Llei de Mesures Per la millora del funcionament de la Cadena Alimentària .

José Miguel Herrero ha fet aquestes manifestacions durant la participació en les III Jornada Tècnica de Cítrics , organitzada perl’Associació Agrària de Joves Agricultors ( ASAJA ) a Palma del Río, Còrdova .

Segons ha assenyalat el director de l’AAO , la nova llei neix amb l’objectiu de millorar el funcionament de la Cadena Alimentària i reforçar les relacions entre els escalons que la omponen , El que beneficiarà el conjunt del sector agroalimentari .

En la seva ntervenció , Herrero ha desgranat el contingut de la nova llei , que entrarà en vigor el proper 3 de gener. Segons ha Detallat , la nova norma no està Basada En Un Model mixt de Regulació i autoregulació de les Relacions Comercials entre els Agents de la Cadena Alimentària , Amb l’bjectiu principal de vitar les pràctiques comercials abusives També ha indicat que la norma recull un règim de control administratiu per vetllar per el compliment De lo que disposa la llei .

D’altra banda , Herrero ha Explicat que la llei de la Cadena Alimentària crea l’Agència d’Informació i Control Alimentaris , a partir de l’Agència per l’Oli d’Oliva . En aquest sentit , Herrero ha volgut tranquil · litzar el sector oleícola , ja que l’Agència Per L’Oli d’Oliva seguirà Funcionant com fins ara, tot i que perdi eln nom . “La seva Estructura i Dinàmica de Treball en el sector seguiràn sent les mateixes ” , ha corroborat .

Sobre aquest respecte , Herrero ha apuntat que la nova agència exercirà Funcions relatives al control del compliment De La Llei , i d’Informació i Control de Mercats oleícoles , del sector lacti i de Aquells Altres Sectors Que es determinin reglamentàriament. Per tal cosa, ” l’Agència d’Informació i Control Alimentaris tindrà les portes obertes a tots els operadors de la cadena que vulguin col · laborar amb ella ” , ha emfatitzat .

A més de les funcions que venia exercint l’AAO , l’Agència d’Informació i Control Alimentaris establirà i desenvoluparà el Règim de Control del que disposa aquesta llei . També comprovarà les denúncies per incompliment i instruirà els corresponents procediments sancionadors .

Al mateix temps , gestionarà i mantindrà el Registre Estatal de Bones Pràctiques Comercials i , per els productes alimentaris que es consideren especialment sensibles o estratègics , crearà un Sistema d’Informació , Seguiment i Anàlisi específica .