Facebook    Twitter

Magrama avança al 17 de febrer el termini per presentar sol · licitud única PAC

Magrama avança al 17 de febrer el termini per presentar sol · licitud única PAC
2014.01.29 / 11:25 h EFE
El Ministeri d’Agricultura , Alimentació i Medi Ambient ( Magrama ) ha avançat el termini de presentació de sol · licitud única de la Política Agrària Comuna ( PAC ) fins al 17 de febrer, que conclourà el 15 de maig , el que dóna més temps als productors per realitzar aquestes gestions .
El Butlletí Oficial de l’Estat ( BOE ) ha publicat avui l’Ordre AAA/69/2014 , de 27 de gener , que recull la mesura .
La disposició addicional única del Reial Decret 1013/2013 de 20 de desembre sobre les modificacions tècniques en el règim de pagaments directes per al 2014 establia que el termini de presentació de “la sol · licitud única ” s’iniciaria l’1 de març i finalitzaria el 15 de maig , però finalment s’ha decidit modificar-los.
Explica que , pel fet que els reglaments de la Unió Europea a l’efecte han estat publicats abans del previst i són d’aplicació des del dia 1 de gener de 2014, “s’ha considerat possible i necessari avançar el període de presentació de la sol · licitud única al 17 de febrer , perquè els agricultors disposin d’un termini superior per a la presentació de la sol · licitud en aquesta campanya ” .
La comunicació de les cessions de drets de pagament únic per a la campanya 2014 s’inicia alhora que el termini de sol · licitud única .