Facebook    Twitter

Les almàsseres industrials es queden fora dels ajuts a la transformació

Infaoliva i AFE no entenen per què S’els perjudica respecte a les cooperatives

2014.05.21 AGROINFORMACION

Les almàsseres industrials es queden fora dels ajuts a la transformació

Després d’haver publicat la convocatòria de subvencions per a la transformació i comercialització de productes agrícoles , l’última efectuada per la Conselleria va tenir lloc l’any 2011 , el sector de les almàsseres industrials ha mostrat la seva decepció perquè , després d’estudiar amb detall la mateixa , s’observa una modificació dels criteris de valoració dels projectes d’inversió susceptibles de ser subvencionats , on surten clarament perjudicades les indústries privades transformadores . Així , l’Ordre estableix que per a una mateixa inversió una entitat cooperativa entra al règim de concurrència competitiva amb fins a un 20% més de puntuació que una entitat privada , la qual cosa posa en evidència la diferència de tracte entre cooperatives i almàsseres industrials .

INFAOLIVA i AFE consideren i entenen la connotació social innata al cooperativisme , però no entenen aquest ” tracte preferent” que se li ha donat a aquest tipus d’entitats , no només a l’hora de rebre subvencions , com s’acaba de posar de manifest, sinó també en el gaudir d’algunes exencions fiscals com és el cas de l’IAE –

Ambdues organitzacions , segons recull OLIMERCA , volen recordar a l’Administració que les almàsseres industrials “porten a terme les mateixes tasques socials que les cooperatives , encara que no es regeixin pel principi d’un soci , un vot ” .

Així mateix , recalca que una almàssera industrial contribueix , igual que una cooperativa , a incrementar el nombre de llocs de treball del municipi on es troba ubicada i , per tant, a la fixació de la població al medi rural .

Finalment , recorden que ” presta serveis a un gran nombre de colliters , contribueix a la creació de llocs de treball indirectes en la seva zona d’influència , s’esforça per ser innovador , estar adaptat a les últimes tecnologies , dur a terme la seva tasca amb una professionalitat exemplar i , sobretot , defensar els interessos dels seus agricultors doncs, en aquest cas , no existeixen contractes de permanència ” .

( Foto : Arxiu www.radiointerior.es )