Facebook    Twitter

Una salvaguarda per al preu de l’oli d’oliva

Fernando Burgaz anuncia la posada en marxa d’un protocol per al seguiment en el mercat d’olis d’oliva a preus anòmalament baixos.
2014.07.25

El director general de la Indústria Alimentària, Fernando Burgaz, ha anunciat la propera posada en marxa d’un protocol d’actuació per al seguiment d’olis d’oliva al mercat a preus anòmalament baixos. Segons ha precisat Burgaz, amb aquest protocol podran detectar incompliments de la legalitat i donar-los trasllat a l’autoritat competent.

Fernando Burgaz feia aquest anunci després de la primera reunió de la Comissió de seguiment del Conveni per a la Valorització i millora de la qualitat de l’oli d’oliva, de la promoció i de la informació al consumidor. A la reunió, celebrada a la seu del Ministeri, han participat tots els signants del conveni, pertanyents als sectors de la producció, la indústria i la distribució, a més de Cooperatives Agroalimentàries i de les Organitzacions Professionals Agràries ASAJA, COAG i UPA .

Coordinació i comunicació

Així mateix, en aquesta trobada s’ha analitzat el procediment de coordinació i comunicació amb el sector sobre la qualitat dels olis. Així, el Ministeri informarà de manera permanent als signants del Conveni sobre les qüestions relatives a la qualitat, comercialització i promoció de l’oli d’oliva i de pinyolada d’oliva, (etiquetatge, composició, mètodes d’anàlisi i els controls), que siguin tractats tant en el Consell Oleícola Internacional, com en el Comitè de Gestió de l’OCM Única de la Comissió Europea.

A més, Fernando Burgaz ha presentat la jornada formativa “Coneixement i acostament a l’oli d’oliva i l’oli d’rujo d’oliva”, per a directius del grup agropecuari xinès COFCO. Referent a això, Burgaz ha assenyalat la possibilitat d’utilitzar aquesta jornada per a la formació de directius dels departaments de compres de les empreses de distribució espanyoles i europees.

Tercera extensió de norma

D’altra banda, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha aprovat la sol · licitud d’extensió de Norma i d’aportació econòmica obligatòria de la Organitzacions Interprofessionals de l’Oli d’Oliva Espanyol. L’aprovació ha tingut lloc en una reunió del Consell General d’Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries, presidida pel secretari general d’Agricultura i Alimentació, Carlos Cabanas.

Aquesta tercera extensió es produeix a causa del treball desenvolupat per aquesta organització des de la seva constitució, així com per l’experiència acumulada en la gestió d’anteriors extensions de Norma. En aquest particular, l’extensió de Norma permetrà realitzar activitats de promoció d’aquest producte, millorar la informació i coneixement sobre les produccions i els mercats i realitzar programes d’investigació i desenvolupament, innovació tecnològica i estudis. Tot això es podrà dur a terme per un període de cinc anys, el màxim permès per la legislació