Facebook    Twitter

L’extensió de norma fixa una aportació de 6 euros per tona d’oli d’oliva

AGROINFORMACION. -Quedarà dividida en dues quotes de tres euros, una de producció i elaboració i una altra de comercialització.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dilluns dia 29 l’Ordre *AAA/1749/2014 de 18 de setembre per la qual s’estén l’acord de l’Organització Interprofessional de l’Oli d’Oliva Español al sector i es fixa l’aportació econòmica obligatòria de sis euros per tona produïda. Amb aquest muntant, podran realitzar-se activitats de promoció de l’oli d’oliva, millorar la informació i coneixement sobre les produccions i els mercats i realitzar programes de recerca i desenvolupament, innovació tecnològica i estudis, durant les campanyes 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019. La citada aportació de sis euros per tona quedarà dividida en dues quotes de tres euros per tona cadascuna, denominades “quota de producció i elaboració” i “quota de comercialització”.

La quota de producció i elaboració s’aplicarà a tot l’oli d’oliva produït a Espanya i es reportarà en el moment de la seva sortida de la *almazara, qualsevol que sigui la seva destinació, sempre que aquestes sortides es realitzin dins del període de vigència de l’extensió de norma i amb independència de l’any de producció.

La quota de comercialització s’aplicarà a tot l’oli comercialitzat a Espanya i es reportarà, amb caràcter general, en el moment de l’entrada en les instal·lacions de l’entitat receptora de l’oli procedent de la *almazara que ho va produir, sempre que aquest moviment es realitzi dins del període de vigència de l’extensió de norma i amb independència de l’any de producció.

L’oli produït en la almassera i envasat en les seves pròpies instal·lacions reportarà la quota de comercialització en el moment de la seva entrada a l’envasadora, segons detalla el BOE.

També s’aplicarà la quota de comercialització a l’oli que les almasseres exportin a orri i, en concret, la quota es reportarà en el moment de la sortida de l’oli de la almassera, puntualitza l’Ordre, que entra en vigor el dimarts dia 30.