Facebook    Twitter

Nou etiquetatge útil i clar. Veieu entrada de febrer

EL proper 13 de desembre començarà a aplicar-se el nou reglament europeu sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. El text consolida i actualitza l’etiquetatge general dels productes alimentaris i el de l’etiquetatge nutricional. Aquest últim serà aplicable un any després. El propòsit és que la informació sigui més clara per al consumidor, però també més comprensible i útil. Un dels assoliments va a ser augmentar la grandària de la lletra, que tindrà un mínim de 0,9 mil·límetres per als envasos més petits i d’1,2 per a la resta. El possible contingut d’elements al·lergògens també haurà de mostrar-se ben visible, però, sobretot, estar indicat amb diferent grandària de lletra i tipus. Una informació d’interès va a ser l’obligació de marcar la data de congelació i de descongelació, això últim per als productes que es descongelen abans de posar-los en el lineal. Amb molta més freqüència del que pensa el consumidor, es venen aliments no transformats, com alguns peixos, carns i mariscs, que han estat prèviament descongelats i que el consumidor compra creient que són frescos. Ja no va a bastar amb distingir entre greix vegetal i animal, sinó que serà necessari identificar el tipus d’oli emprat. En l’actualitat, gran part dels aliments ho indiquen, en particular quan utilitzen un oli de major reconeixement pel consumidor. En el cas de l’oli d’oliva, seguirà sent potestat del envasador indicar si és solament oliva o oliva verge. Marcar l’origen del principal producte que conforma l’aliment passa a ser una obligació. Quant a begudes, cal destacar la necessitat d’indicar el nivell d’alcohol a partir de l’1,2 per cent. Un 96 per cent de la indústria alimentària afirma que ja té adaptada les seves etiquetes. No obstant això, les infraccions detectades en el control d’aliments mostren que encara l’etiquetatge segueix sent incorrecte, en una proporció molt més alta del benvolgut.

Diari ABC