Facebook    Twitter

La nova PAC porta les sorpreses que s’esperaven i una certa resignació en el sector

Manu Garro / Coordinador agroinformacion.com | 2014.12.20

Habemus PAC, encara que no per això la fumata final ha estat tan blanca com s’hauria d’haver pensat. Els reials decrets del Magrama recullen totes les sorpreses d’última hora, marcades per la CE però acceptades sense dubtar-ho pel Govern, i genera una certa resignació, no exempta d’empipament, entre les organitzacions agràries, que han centrat més les seves crítiques en els canvis sobre la figura de l’agricultor actiu que sobre la pròpia comarcalització, tot que el mateix dia que li donava el vistiplau dues protestes (a Terol i Mèrida) deixaven clar els perjudicis que considera que aquestes noves 50 comarques poden generar. Potser perquè ja tothom assumeix que no hi haurà més canvis, tot i que encara quedi un cert marge per apurar i esgarrapar algunes ajudes, i que l’important ara és saber com quedaran les ajudes a nivell particular.

Malgrat tot el parlat, que el mateix divendres s’instava el Govern a canviar alguns conceptes o que ningú vol donar per perduda la partida, encara que sigui dialècticament parlant, l’única cosa certa és que l’1 de gener entrarà en vigor ‘aquesta’ PAC i que els agricultors i ramaders tenen fins a l’1 de març per aprendre la lletra petita d’aquesta reforma per començar a presentar les seves sol·licituds d’ajuda per als pagaments directes.

Uns mesos que seran vitals si, com s’ha assenyalat des d’alguna organització, s’aposta per la informació i es faciliten les coses perquè les noves sol·licituds no es converteixin en un calvari, perquè tot el procés serà complicat i encara falta per determinar com repartirà el Ministeri aquest 12,08% dels ajuts associats, que inicialment aniran per als ramaders, però també per a algunes produccions agrícoles com l’arròs, els cultius industrials com el tomàquet o la remolatxa, o els cultius proteics per a l’alimentació del bestiar.

Així mateix, com a mesura de simplificació, s’implantarà un règim per a petits agricultors que facilitarà la tramitació de les sol·licituds de menys de 1.250 euros d’ajudes anuals, que encara caldrà veure com s’articula.

I com a mostra d’aquests canvis i de la complexitat que pot representar per a molts agricultors, cal recordar que el 31 desembre 2014 dels drets de pagament únic existents desapareixen.

L’any 2015 s’assignaran nous drets sobre la base del nombre d’hectàrees admissibles que estiguin a disposició dels agricultors en aquesta campanya, establint-se una limitació individual del nombre de drets a assignar de manera que no s’assignaran més drets en 2015 que hectàrees admissibles fossin declarades per cada agricultor en la campanya 2013.

El valor inicial d’aquests drets es calcularà partint de la base del total de pagaments directes, desacoblats o que desacoblen, percebuts en la campanya 2014.

En definitiva, massa burocràcia, especialment amb la creació de les 50 comarques finals i en contra del que s’havia proposat inicialment per simplificar la tramitació als agricultors i ramaders, i poc temps per poder-la fer front.

Potser, d’aquí, aquesta resignació en el sector, que sap que no pot perdre el temps i que, sense renunciar al seu dret de picar de peus, ha de posar-se les piles per no perdre ni un euro i vigilar que el repartiment dels fons als ‘agricultors actius’ sigui realment com defensa el Ministeri i que la “excepcionalitat” no es converteixi en una norma més àmplia que la que ningú desitja.

Si voleu consultar els decrets, entreu a la web del BOE són del dia 19 del 12, publicats el dia 20

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.
PDF (BOE-A-2014-13256 – 80 págs. – 1.768 KB)

Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.
PDF (BOE-A-2014-13257 – 94 págs. – 2.052 KB)

Información geográfica de parcelas agrícolas

Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas.
PDF (BOE-A-2014-13258 – 11 págs. – 242 KB)

Ayudas

Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola.
PDF (BOE-A-2014-13259 – 21 págs. – 512 KB)

Sector vitivinícola

Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.
PDF (BOE-A-2014-13260 – 76 págs. – 1.428 KB)

Organización

Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020.
PDF (BOE-A-2014-13261 – 14 págs. – 258 KB)