Facebook    Twitter

Magrama publica al seu web les 8 fitxes tècniques amb les novetats de la normativa de la PAC

Aclareixen conceptes i requisits sobre agricultor actiu i l’activitat agrària o el pagament bàsic
13/02/2015 AGROINFORMACION

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient ha inclòs a la seva pàgina web 8 notes tècniques que permeten, amb un llenguatge pràctic i senzill d’entendre, conèixer amb major detall les novetats que incorpora l’aplicació de la “nova PAC” en el règim de pagaments directes als productors. Una informació de gran interès, si es té en compte que el proper 1 de març s’obre el període de presentació de la sol·licitud única de pagaments directes per 2015. Es continua així amb la informació oferta al sector agrari sobre la Reforma de la PAC, tal com s’ha vingut fent des de l’any passat, a través d’organitzacions i diferents entitats dels productors. Amb aquestes fitxes es complementa la informació sobre els requisits inclosos en els Reials decrets publicats al desembre i la subministrada al setembre sobre el “pagament verd” o “greening”, la qual cosa va permetre una adequada presa de decisions a l’hora de planificar les sembres de cultius herbacis.

Punxant damunt de tots els enllassos, els lectors podran accedir directament als textos.

La Nota Tècnica número 1 introdueix el concepte de “agricultor actiu i activitat agrària”, que és una de les principals novetats de la PAC en aquest període i que assenyala quins són els requisits que permeten considerar a un productor com a “agricultor actiu”. L’accés directe a la Nota s’obté a través del següent enllaç:

– Nota tècnica número 1: agricultor actiu i activitat agrària –

La Nota Tècnica número 2 explica què és el pagament bàsic i com es realitza la seva aplicació a nivell regional. L’accés directe a la Nota s’obté a través del següent enllaç:

– Nota tècnica número 2: drets de pagament bàsic –

La Nota Tècnica número 3 introdueix el concepte de “pagament verd” com a pagament per la realització de pràctiques beneficioses per al clima i el medi ambient. Detalla així mateix els imports aproximats de cobrament i el finançament d’aquesta ajuda. L’accés directe a la Nota s’obté a través del següent enllaç:

– Nota tècnica número 3: pràctiques beneficioses per al clima i el medi ambient –

En la Nota Tècnica número 4 es comenten quins són les ajudes acoblades, o associades a la producció, que es van a contemplar en aquest nou període, així com els imports per sectors destinats a cadascuna d’elles. L’accés directe a la Nota s’obté a través del següent enllaç:

– Nota tècnica número 4: ajudes associades a la producció –

La Nota Tècnica número 5 explica quins són els requisits per ser considerat “jove agricultor” i quines ajudes estableix la *PAC per afavorir el relleu generacional en el camp. L’accés directe a la Nota s’obté a través del següent enllaç:

– Nota tècnica número 5: jove agricultor –

En la Nota Tècnica número 6 s’assenyalen les mesures adoptades per ajudar a preservar l’agricultura a temps parcial, a través de el “règim de petits agricultors”. En la Nota es detallen qui són els productors que poden accedir a aquest règim i què cal realitzar per poder ser inclòs. L’accés directe a la Nota s’obté a través del següent enllaç:

– Nota tècnica número 6: petits agricultors a temps parcial –

La Nota Tècnica número 7 recorda el concepte de Condicionalitat, els beneficiaris que són afectats i les principals mesures d’han de respectar els agricultors en benefici de la seguretat dels aliments i de protecció dels animals i del medi ambient. L’accés directe a la Nota s’obté a través del següent enllaç:

– Nota tècnica número 7: condicionalitat –

Finalment, la Nota Tècnica número 8 inclou una llista de preguntes i respostes d’aplicació de la nova *PAC, reproduint situacions concretes i supòsits pràctics que faciliten la comprensió de la nova normativa. L’accés directe a la Nota s’obté a través del següent enllaç:

– Nota tècnica número 8: preguntes i respostes freqüents –

Totes les Notes Tècniques poden descarregar-se i servir de guia pràctica per a la presa de decisions davant el període de presentació de sol·licitud única d’ajudes, que s’obre el proper 1 de març