Facebook    Twitter

L’ACAEO arriba a un acord amb ECO-ESTALVI ASGESER per reduir la facturació d’energia als molins associats

L’acord entre l’ACAEO i l’empresa ECO-ESTALVI ASGESER suposarà un estalvi en la facturació d’electricitat i gas natural als molins associats que ho sol·licitin

11/03/2015 . Font pròpia

En el marc de l’acord al que s’ha arribat, ECO-ESTALVI ASGESER mediarà, en un primer terme, entre els molins associats que així ho demanin i les empreses comercialitzadores d’electricitat i gas natural per tal d’aconseguir el millor preu possible per aquests subministraments. Potseriorment s’estudiaran altres possibilitats com són millora de la potència contractada, compensació de l’energia reactiva amb bateries de condensadors, etc.

Els avantatges per als molins associats que ho demanin són:

  • Mínim preu, només es paga el preu real del mercat, amb el cost de gestió estipulat.
  • Màxima transparència, en cada factura es lliurarà el detall horari de consums i preus.
  • Màxima informació, es lliurarà un informe amb l’evolució dels consums, per ajudar a avaluar el comportament del sistema productiu.
  • Màxima flexibilitat, no existeixen clàusules de permanència.
  • Energia lliure de CO2, l’electricitat és d’origen renovables i en les seves factures s’emet el certificat que així ho garanteix.

ECO-ESTALVI ASGESER és una empresa de serveis energètics. Per tant, el seu marge de benefici l’obté en forma de percentatge de l’estalvi aconseguit en cada moli. Amb aquesta fórmula, tant els molins com la pròpia empresa estan interessats en aconseguir el màxim estalvi possible.