Facebook    Twitter

Comença la campanya de recomanacions de reg a RuralCat

Des del passat 18 de març podeu rebre per correu electrònic i/o sms les dosis de reg recomanades per als vostres cultius. S’amplien les recomanacions per a dues zones noves: Segarra-Garrigues i Alguerri-Balaguer.

17/ 03/ 2015  RuralCat

El 18 de març van començar els enviaments de les Recomanacions de reg que es generen amb l’Eina de Recomanacions de Reg de Ruralcat. També s’inicia l’enviament a diaris i llistes de distribució de les recomanacions genèriques de cada zona; Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Girona i en breu s’espera afegir Barcelona. Setmanalment es generen recomanacions de reg adaptades a diferents eixos de regadiu com és el cas de l’Algerri Balaguer o pel Segarra Garrigues pel panís.

Actualment a l’eina existeixen 45 cultius, entre els cuals s’hi compta l’olivera, i múltiples opcions segons el tipus de reg o altres factor com xarxes antipedra o encoixinats. Cal destacar també que si sou usuaris registrats podeu accedir a la Consulta d’històrics on es disposa dels històrics de la parcel.la durant els últims 5 anys, independentment de la campanya en que hagueu entrat la parcel·la.

Les novetats i millores més destacades de l’eina per enguany són:

  •  Butlletí mensual al regant.
  • Recomanacions adaptades per a dues zones noves: Segarra-Garrigues i Alguerri-Balaguer.
  • La reducció de la dotació de reg per la presència de la xarxa antipedra (reducció del 25% mentre es troba estesa).
  • La reducció de la dotació de reg per la presència de l’encoixinat en cultius hortícoles (reducció del 20%).
  • Possibilitat de realitzar els càlculs amb el pluviòmetre propi de parcel.la.
  • Allargament de les recomanacions pels cultius dels cítrics.
  • Revisió de tots els coeficients de cultiu (kc).
  • L’obtenció de l’històric dels set últims anys de recomanacions de reg de la parcel.la
  • Nous cultius fins a un total de 45 cultius i un total de 60 estratègies diferents de reg (inclòs el reg deficitari, reg de suport, etc.).
  • Reordenació els cultius per una millor elecció per part de l’usuari.

L’Eina de Recomanacions de Reg ha mantingut un increment en l’evolució del nombre d’usuaris al voltant d’un 10% anual passant dels 197 inicials, el 2005, als 1166 usuaris, el 2014.  La majoria d’informes que realitza l’eina són sobre llenyosos, representant un 80% respecte el total, destacant el presseguer i l’olivera. Durant la campanya de reg de l’any 2014 es van enviar 25.182 recomanacions per sms i 66.495 per correu electrònic.

Com utilitzar l’Eina de Recomanacions de Reg

Si ja sou usuaris de l’Eina de Recomanacions de Reg, de manera automàtica, tornareu a rebre els missatges i/o SMS’s setmanals als vostres correus electrònics. De tota manera, podeu reprogramar tants cultius com vulgueu per enguany.

Si sou nous cal que us doneu d’alta a RuralCat i entreu a l’àrea de Comunitat, a l’apartat d’Eines i serveis i al subapartat de Recomanacions de reg. Només seguint quatre passos haureu introduït les dades necessàries per rebre cada dimarts la dosi o hores de reg per a tots els sectors que vulgueu.

Per qualsevol dubte o observació, podeu dirigir-vos al  correu electrònic reg@ruralcat.net

Podreu trobar l’eina en el següent link:

Eina de Recomanacions de Reg

També us deixem el link de l’oficina del regant:

L’Oficina del Regant