Facebook    Twitter

El 56% de l’oli d’oliva i de sansa que importa Rússia procedeix d’Espanya

Les importacions d’oli d’oliva i de sansa a Rússia han tingut un creixement constant durant les últimes campanyes, mentre que les importacions de la China han patit una lleugera davallada.

12/05/2015- Mercacei

Segons dades del Consell Oleicola Internacional (COI) les importacions russes d’oli d’oliva i oli de sansa han mantingut un creixement constant durant el període 2000/01 – 2013/14. Pel que fa a la procedència de les importacions, el 97% prové dels països de la Unió Europea (UE), amb Espanya al capdavant, d’on procedeix el 56%.

En el període 2000/01 – 2013/14 Rússia va passar d’importar 3.062 t. a 34.814 t al ‘any., el que suposa un increment de 31.752 tones. És més, en la campanya 2013/14 s’ha produït un increment del 7% en relació a la campanya anterior (32.517 t.).

Pel que fa a la procedència dels olis importats, després d’Espanya se situen Itàlia (30%), Grècia (9%), Tunísia (2%) i Portugal i Turquia (ambdues un 1%) .

Per categories d’oli, el 69% del volum importat correspon a AOVE, oli d’oliva verge i oli d’oliva verge llampant; el 18% a oli d’oliva refinat i oli d’oliva refinat barrejat amb oli verge extra o verge, denominat oli d’oliva; i el 13% a oli d’orujo d’oliva refinat i oli d’orujo d’oliva refinat barrejat amb AOVE o verge, denominat oli d’orujo d’oliva.

 Cauen les importacions xineses en les dues últimes campanyes

Pel que fa a la Xina la suma de les importacions corresponents a olis verges, refinats i barrejats; així com a olis de sansa van mantenir un fort creixement durant el període 2001/02 – 2011/12, fins a arribar al màxim de 45.986 t. No obstant això, durant les dues últimes campanyes, el volum importat ha registrat un descens del 6% en 2012/13 i del 15% en 2013/14, en comparació amb les respectives campanyes anteriors.

Respecte a la procedència de les importacions en l’última campanya, el 88% del total prové de la UE -Espanya (61%), Itàlia (23%) i Grècia 4% -. De la resta, un 4% procedeix de Tunísia, un 3% de Turquia, un 2% d’Austràlia i un altre 2% del Marroc. L’1% restant prové d’altres països.

Per categoria de productes, el 82% del total de les importacions corresponen a olis d’oliva verges, el 11% a olis de sansa i la resta a olis d’oliva refinats i barrejats, aproximadament.

 Mercat mundial d’oli d’oliva

El comerç mundial de l’oli durant els cinc primers mesos de la campanya 2014/15 (octubre 2014 – febrer 2015) va registrar un augment del 7% al Brasil, del 5% als Estats Units i el 2% al Japó. No obstant això, va disminuir un 5% a Rússia -a causa d’un canvi de la tendència a partir de desembre- i un 2% a Austràlia i Canadà.

En els primers mesos de l’actual campanya les adquisicions intra-UE van augmentar un 18% i les importacions extra-UE un 8%, respecte al mateix període de la campanya anterior. Segons el COI, a causa de la forta reducció de la producció a Espanya i Itàlia per a aquesta campanya “és molt probable que les importacions extra-UE siguin força més importants que en la campanya anterior, sobretot procedents de Tunísia que té una producció per a aquesta campanya molt superior a l’anterior “.

Sin título

Evolució de les importacions d’oli d’oliva i oli de sansa a Rúsia. Font: COI

Xina

Evolució de les importacions d’oli d’oliva i oli de sansa a Xina. Font: COI