Facebook    Twitter

L’AICA obre 110 expedients sancionadors en el seu primer any com a supervisora de la Llei de la Cadena Alimentaria

S’han rebut 78 denúncies i s’han realitzat un total de 555 inspeccions a empreses, que han suposat 2.000 controls.

MAGRAMA-26/05/2015

Des del gener de 2014, fins el 30 d’abril de 2015, l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) s’ha dedicat a investigar, sancionar i divulgar la Llei 12/2013 de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentaria.  En aquest període ha realitzat un total de 555 inspeccions a empreses, que han suposat 2.000 controls d’operacions comercials i que s’han saldat amb 110 expedients sancionadors incoats per incompliment de la Llei. D’aquestes empreses inspeccionades 167 corresponen a llet líquida envasada i oli d’oliva envasat.

En relació amb aquests expedients, destaquen els del sector de la distribució comercial majorista, en concret, els majoristes de fruites i hortalisses, que són els operadors que més expedients sancionadors acumulen, amb un 72% del total, seguit del sector de la distribució comercial minorista, amb un 24% . Altres sectors, però, com la indústria i la producció, tenen un 2% cadascun del total d’expedients sancionadors.

Pel que fa a les infraccions que han donat lloc a l’inici de més expedients sancionadors, Cabanas, ha destacat l’incompliment dels terminis de pagament, que ha suposat el 40% del total, seguida de la falta de remissió a AICA de la documentació sol·licitada ( 19%) i l’absència de contractes (15%).

Destaca també el fet que  l’AICA hagi rebut  78 denúncies per incompliments de la Llei 12/2013. D’aquestes denúncies, el 45% han tingut com a causa la “venda a pèrdues”. Una pràctica prohibida per la Llei de Comerç Minorista i en la qual la competència per instruir els expedients sancionadors correspon a les comunitats autònomes. Per això, AICA ha traslladat aquestes denúncies a les autoritats competents, perquè investiguin i sancionin en cada cas.

En matèria de sancions, fins el 30 d’abril de 2015 el Ministeri ha imposat 10 sancions, una procedent d’una denúncia i nou derivades de les inspeccions d’ofici. De les deu propostes, set són per a distribuïdors minoristes i tres són per distribuïdors majoristes, vuit són per no contestar els requeriments de AICA i dos per absència de contractes.