Facebook    Twitter

La producció d’oli d’oliva cau un 29% a l’octubre

Al llarg del primer mes de campanya 2015/2016 la producció d’oli d’oliva ha estat de 21.700 tones, un 29% menys que l’obtingut en la campanya passada.

30/11/2015 – OLIREVISTA.

Tot i  haver augmentat la producció en un 35 % respecte a les 4 últimes campanyes, durant el primer més de la campanya 2015/2016 s’han produït només 21.700 tones d’olives, un 29% menys que l’obtingut en la campanya passada. Així ho han constatat en l’última reunió de la Taula Sectorial de l’oli d’oliva i l’oliva de taula en la qual s’han analitzat les dades d’existències i moviments en el mes d’octubre de la campanya 2015/2016.

Les importacions, amb dades provisionals per al mes d’octubre, s’estimen en 17.000 tones, mentre que les exportacions, amb dades també provisionals, es quantifiquen en 44.000 tones, amb una disminució del 44% respecte a la campanya anterior i del 43% en relació amb la mitjana de les quatre últimes campanyes.

El mercat interior aparent ha assolit la xifra de 34.100 tones, quantitat que baixa un 13% respecte a la de la campanya passada i amb respecte a la mitjana de les quatre campanyes precedents.

La comercialització total (mercat interior aparent + Exportacions) ha arribat fins 78.100 tones, fet que suposa un descens del 33% respecte a la campanya anterior i en relació a la mitjana de les quatre últimes.

Mentrestant, el volum total d’existències és de 140.900 tones, que baixa en un 65% respecte a la mitjana de les quatre campanyes anteriors. A les almàsseres s’emmagatzemen 40.500 tones, fet que suposa una disminució del 84% respecte a la mitjana de les quatre precedents, mentre que en les envasadores, refineries i operadors se situen altres 100.400 tones.

Pel que fa al mercat de l’oliva de taula, la campanya 2015/2016 va començar amb unes existències a 1 de setembre de 294.590 tones, un 13% inferior a les de la campanya anterior. La producció durant aquests dos mesos ha estat de 504.810 tones, fet que suposa un descens del 5% respecte a la campanya passada.

La comercialització, amb dades encara provisionals, ha arribat a les 87.080 tones, de les quals 57.900 tones han tingut com a destinació l’exportació i 29.180 tones el mercat interior. La comercialització en conjunt ha disminuït un 17% respecte a la campanya anterior. Les existències, a 31 d’octubre, es quantifiquen en 709.000 tones, un 7% inferior a la de la campanya passada.