Facebook    Twitter

La X. fastidiosa i la mala collita espanyola motius de l’augment del preu de l’oli d’oliva a Europa

Al llarg de 2015 s’ha incrementat un 20%

19/02/2016 – OLEOREVISTA

El preu de l’oli d’oliva a Europa va augmentar de mitjana un 20% el 2015 i la causa d’aquest increment la trobem, d’una banda, en el bacteri Xylella fastidiosa, que afecta més d’un milió d’oliveres a Itàlia, i per un altre, en la mala collita que el 2014/2015 va haver-hi a Espanya, segons es desprèn d’una anàlisi elaborat per la consultora IRI.
Aquest informe assenyala que fabricants i distribuïdors estan incrementant el preu de l’oli d’oliva per compensar l’increment dels costos en la matèria primera, de manera que el comprador ha desemborsat més de 230 milions d’euros addicionals el 2015 en oli d’oliva a tot Europa , el que al seu torn ha repercutit en un increment del valor de les vendes pròxim al 10%, amb una facturació propera als 2.700 milions d’euros.
Segons IRI, l’increment dels preus ha estat més acusat a Espanya, Itàlia i Grècia, països on els preus es van encarir el 2015 un 29%, 21% i 17%, respectivament. L’increment es va produir sobretot durant els últims mesos de l’any, i va impactar en les vendes en volum en tots els països, excepte a Itàlia, on hi va haver un lleuger increment de l’1%. Per a Grècia i Espanya, la caiguda va ser del 18% i 7%, respectivament, respecte a 2014. Segons aquest mateix informe, també es va apreciar una caiguda del 2,5% de les vendes en altres tipus d’olis a Europa, el que significa que no hi va haver un canvi per altres productes, tot i que el seu preu es va mantenir relativament estable. Segons aquesta consultora, en tots els països analitzats, excepte al Regne Unit, la variació del preu de l’oli d’oliva de marca de distribuïdor va ser igual o superior que en la categoria. En aquest cas, els compradors van optar per la millor opció de preu.
L’increment del preu en la marca de distribuïdor va tenir poc impacte sobre el consum, que es va reduir mig punt, tot i que s’han pogut trobar diferències entre països: a Espanya, on la marca de distribuïdor supera el 60% de les vendes en valor de l’oli d’oliva, la seva quota de mercat es va incrementar més de 3 punts tant en volum com en valor, arribant a una facturació de 594 milions d’euros, tot i que l’increment de preu d’aquest producte va ser similar per a marques de distribuïdor (30%) que per marques de fabricant (29%). Al Regne Unit la quota de mercat de marca de distribuïdor en volum es va incrementar 5 punts respecte a 2014, a causa d’un increment del 6,1% del preu de les marques de fabricant, mentre que les marques de distribuïdor van reduir el seu preu prop del 2 %.
No obstant això, a França va ocórrer just el contrari, l’increment de preu de l’oli d’oliva només es va aplicar a les marques de distribuïdor, impactant en la seva quota que es va reduir 7 punts respecte a l’any anterior. Però tot i que el preu de l’oli d’oliva de marca de distribuïdor s’ha incrementat per sobre, el comprador l’ha seguit preferint ja que el seu preu encara és més econòmic que el de les marques de fabricant.