Facebook    Twitter

La producció espanyola d’oli d’oliva supera les primeres previsions

S’han produït 1,36 milions de tones fins al febrer, un 67% més que en la campanya anterior.

01/04/2016 – OLEO REVISTA

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha presidit la reunió mensual de la Taula Sectorial d’Oli d’Oliva i Oliva de Taula, on s’ha analitzat l’evolució de la campanya 2015/2016.

Segons les dades analitzades, la producció d’oli d’oliva en aquests cinc mesos de campanya, entre octubre de 2015 i febrer de 2016, ha ascendit a 1.360.000 tones, un 67% més que l’obtingut en la campanya passada i un 20% superior a la mitjana de les quatre últimes. L’oliva molturada ha estat 6.639.892,5 tones, amb un rendiment mitjà de 20,47%, 0,04 punts per sota del de la campanya passada en les mateixes dates. Segons Agricultura, en les últimes setmanes s’ha observat una gran estabilitat del mercat, amb tendència a la convergència, tant entre categories com per mercats, i un similar comportament en països del nostre entorn, com Itàlia, Grècia i Tunísia.

Les exportacions, amb dades encara provisionals per al mes el de febrer, s’estimen en 303.400 tones, amb un descens del 20% respecte a la campanya anterior i del 14% en relació a la mitjana de les quatre últimes campanyes. La mitjana mensual de sortides d’aquest període ha estat de 60.680 tones, mentre que les importacions, amb dades també provisionals, s’estimen en 69.800 tones.

Així mateix, el mercat interior aparent ha assolit la xifra de 225.200 tones, un 8% més que el de la campanya passada i 2% menys respecte a la mitjana de les quatre campanyes precedents. La mitjana mensual de sortides d’aquests cinc mesos ha estat de 45.040 tones.

La comercialització total (mercat interior aparent + Exportacions) ha arribat fins 528.600 tones, fet que suposa un descens del 10% respecte a la campanya anterior i d’un 9% en relació a la mitjana de les quatre últimes. La mitjana mensual de sortides ha assolit la xifra de 105.720 tones.

Pel que fa al volum total d’existències, aquest arriba 1.081.900 tones, xifra pràcticament similar a la mitjana de les quatre campanyes anteriors. A les almàsseres s’emmagatzemen 863.200 tones, fet que suposa un descens de l’1% respecte a la mitjana de les quatre precedents; al PCO (Patrimoni Comunal Oliverer) 21.300 tones, i en les envasadores, refineries i operadors se situen altres 197.400 tones.

Pel que fa a l’oliva de taula, la campanya va començar amb unes existències, a 1 de setembre, de 292.840 tones, un 13 % inferior a les de la campanya anterior. La producció en aquest semestre ha estat de 600.700 tones, fet que suposa un increment del 8% respecte a la campanya passada. La comercialització ha arribat 244.790 tones, 154.070 tones amb destinació a l’exportació i 90.720 tones al mercat interior.

La comercialització en conjunt ha disminuït en un 13% respecte a la campanya anterior. No obstant això, en aquesta anàlisi de comerç exterior de l’oliva de taula es constata un important increment dels volums comercialitzats i del valor total, respecte a la campanya precedent i a la mitjana de les quatre anteriors. En aquest context, el principal mercat és Estats Units, que absorbeix el 25% de les exportacions.

Les existències a 29 de febrer es quantifiquen en 625.210 tones, el que porta a un increment del 4% respecte a la campanya passada.