Facebook    Twitter

La CE obliga a eliminar les plantes situades al voltant de les plantes infectad

El radi que s’estableix és de 100 metres al voltant de la planta infectada

OLEOREVISTA – 13 de maig de 2016

L’advocat general del Tribunal de Justícia de la UE Yves Bot considera “vàlida” la decisió de la Comissió Europea  que obliga els països membres a eliminar totes les plantes situades en un radi de 100 metres al voltant de les plantes infectades per la bacteri Xylella fastidiosa. La CE va adoptar el 2015 una decisió que va imposar accions noves i més restrictives per combatre aquesta bacteri, que ha causat la mort de milers d’oliveres a Itàlia, segons una directiva sobre mesures de protecció contra la introducció d’organismes nocius per vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació a la UE.

Un tribunal administratiu d’Itàlia va preguntar al Tribunal de Justícia sobre la validesa d’aquesta decisió de la CE de maig de 2015. La cort es pregunta si no hauria estat més adequat imposar altres mesures, com tractaments fitosanitaris, en comptes de procedir directament a l’eliminació de les plantes en un radi de 100 metres, fins i tot de les sanes.

Segons assenyala l’agència EFE, al terme municipal de Torchiarolo s’havien detectat aproximadament 40 plantes infectades, de manera que es destruirien 120 hectàrees d’oliveres i arbres fruiters per la mesura, i a ells s’hi suma que, en cas d’incompliment, els propietaris han sufragar les despeses de l’eradicació efectuada per l’Agència Regional per a les activitats d’irrigació i forestals, i pagar una sanció.

El tribunal italià qüestiona a més la regularitat del procediment, ja que s’obliga a procedir a l’eliminació de les plantes sense un adequat suport científic que certifiqui amb certesa la relació causal entre la presència del bacteri i el dessecament de les plantes que es consideren infectades. Així mateix es pregunta si és legal que no s’estableixi una indemnització a favor dels propietaris que no hagin estat culpables de la propagació de l’esmentada bacteri.

L’advocat general considera que la decisió de la CE està suficientment motivada, ja que l’eliminació de les plantes portadores situades en un radi de 100 metres respon a l’objectiu general de reforçar les mesures d’eradicació després del descobriment de nous focus i d’evitar la propagació de la Xylella fastidiosa a la resta de la Unió, així com a la intenció de tenir en compte les noves opinions científiques. Estima així mateix que la directiva comunitària autoritza indistintament que es prenguin totes les mesures necessàries per eradicar o contenir els organismes nocius. Destaca a més que les opinions científiques han posat de manifest una correlació significativa entre el bacteri i la presència de la patologia (ràpid dessecament de les oliveres).