Facebook    Twitter

La AICA anuncia una campanya d’inspeccions per comprovar la formalització de contractes.

L’objecitiu és comprovar que totes les transaccions comercials de més de 2.500 euros quedin recollits en un contracte alimentari, i podrà actuar tan d’ofici com a partir d’investigacions que es derivin de denúncies.

21/07/2016 – MAGRAMA

La Agència de Informació i Control Alimentaris estatal (AICA) posarà en marxa un nou Pla de Control 2016, que inclou un Pla de Treball específic per a comprovar l’existència i contingut de contractes alimentaris en els sectors agrícoles i ramaders. El Pla de Control comprèn tant les actuacions d’ofici com les investigacions derivades de les denúncies que es reben per part d’empreses o organitzacions. Així es va presentar a la reunió del Consell Assessor de la mateixa Agència, celebrat el dia 21 de juliol.

En aquest context, la AICA iniciarà una campanya d’inspecció per controlar que els contractes de compravenda entre productors i compradors s’estan signant. L’objectiu d’aquesta campanya és comprovar que totes les transaccions comercials que superin els 2.500 euros quedin recollides per escrit en un contracte alimentari. Per a això, l’Agència d’Informació i Control Alimentaris preveu realitzar més d’un miler d’inspeccions.

D’altra banda, el Consell Assessor ha presentat les dades d’activitat de AICA durant el primer semestre del 2016. Es tracta de la primera vegada que es donen a conèixer les dades específiques d’aquest període i no les xifres acumulades.

Així, de gener a juny els inspectors de AICA han realitzat un total de 1.129 inspeccions d’ofici, de les que 283 corresponen al control del compliment de la llei 12/2013, de millora del funcionament de la Cadena Alimentària, i 846 al control de les declaracions realitzades pels operadors del sector oleícola. Concretament en aquest sector s’han dut a terme 79 inspeccions, de les quals 10 han acabat en sancions per incompliments de la llei de la cadena alimentària. Així mateix, en aquest període s’han rebut 32 denúncies, tres de les quals en el sector de l’oli d’oliva i dues en el sector de l’oliva.

Des de la creació de l’AICA s’han enviat més de 260 comunicacions als responsables de Comerç de les comunitats autònomes perquè investiguin les presumptes vendes a pèrdues.