Facebook    Twitter

Es flexibilitzen els contractes agraris en el sector de l’oli d’oliva

Les exigències de l’actual normativa dificultaven el correcte compliment dels contractes de compra venta d’olives per a oli

OLIMERCA – 19/10/2016

Als inicis de la nova campanya de la recollida de l’oliva per a l’elaboració de l’oli d’oliva, el Ministeri d’Agricultura s’ha reunit amb representants del sector de la sansa i de les almàsseres industrials per abordar els problemes que generaven la aplicació dels contractes agraris d’obligat compliment en el marc de la Llei de la Cadena Alimentària.

Els acords assolits durant la reunió permetran que els agricultors puguin decidir en quin moment volen liquidar les olives lliurades a les almàsseres, quan fins ara estaven obligats a liquidar-les en el moment de l’entrega.

Pel que fa a la fixació del preu, l’agricultor podrà triar que se li pagui segons preu tabulat o bé esperar al mes i dia que consideri més beneficiós per a ell, prenent com a referència un preu de mercat de referència que encara està per determinar.

I encara que les indústries estan obligades a pagar en un termini màxim de 30 dies, les mateixes reconeixen que els seus pagaments solen fer-se de manera immediata a través de transferència.