Facebook    Twitter

El primer mes de campanya se salda amb 107.000 tones d’oli d’oliva venudes

Aquesta quantitat és similar a la de campanyes anterior, encara que la producció de moment es manté per sota de la d’anys anteriors.

17/11/2016 – MERCACEI

Durant el passat mes d’octubre, primer de la campanya 2016/2017 es van comercialitzar un total de 107.000 tones d’oli d’oliva, segons les dades provisionals de l’AICA, xifra molt similar a la de les últimes cinc campanyes. Es considera que el mercat serà capaç d’absorbir tot l’oli que es produeix, de manera que creu que no hi hauria d’haver tensions a la baixa en els preus, sobretot tenint en compte el descens de producció que es preveu en països com Itàlia (un 38% menor), Grècia (-20%) i Tunísia (-21%).

En quan a la producció, en el primer mes de campanya es xifra en 9.100 tones d’oli. Es tracta d’una quantitat menor a la de les campanyes anteriors: en 2014/2015 es van produir 30.500 tones i en 2015/2016 aquest valor es va reduir fins a les 22.700 tones. En part això es deu al retard de la collita degut a l’escassetat d’aigua d’aquest any, que també  pot incidir en les produccions finals.

Segons l’últim informe del Mapama (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació), es preveu que la collita italiana tingui una producció mínima històrica amb fins a un 38% de disminució. A Grècia s’espera un 20% menys d’oli i a Tunísia un 21%. Es preveu, per tant, que el paper de l’oli Espanyol en el mercat internacional serà cabdal i es podrà comercialitzar tot l’oli produït.