Facebook    Twitter

El Panell de Tast de l’oli d’oliva torna a crear tensió en els mercats

Envasadors i exportadors espanyols es “planten” davant la inseguretat jurídica que representa l’actual mètode per establir la categoria dels olis verges i verges extra.

OLIOMERCA – 17/11/2016

ANIERAC (Associació Nacional d’Industrials Envasadors i Refinadors d’Olis Comestibles) i ASOLIVA (Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç Exportador de l’Oli d’Oliva) han decidit recomanar a les seves empreses associades una major exigència als seus proveïdors en el moment de la compra dels olis d’oliva verge i verge extra.

Les juntes directives d’aquestes associacions han decidit fer aquestes recomanacions amb l’objectiu d’aportar més informació davant la “inseguretat jurídica” a la qual s’enfronten les envasadores i exportadores pel mètode del “panell test”. Es tracta d’una valoració organolèptica basada en un panell de tastadors que estableix la categoria comercial dels olis verge i verge extra, obligatòria a nivell europeu.

Aquest sistema de qualificació i la creixent pressió per part de l’administració està provocant gran preocupació i indefensió per als envasadors i exportadors per la “subjectivitat” del mètode. En un de cada quatre lots d’oli analitzats s’han trobat discrepàncies en les valoracions per part dels panells oficials de tast, segons un estudi realitzat per aquestes associacions.

Per això aconsellen a les empreses associades que sol·licitin als seus proveïdors un certificat acreditant la qualitat dels olis que compren. Aquest document ha de recollir que les partides s’han sotmès a una valoració fisicoquímica i organolèptica per mitjà d’un laboratori i un panell de tast, preferentment autoritzats com exigeix la normativa comunitària, amb la qualificació obtinguda de l’oli venut i facturat. A més, el document tindrà una antiguitat no superior a tres mesos (90 dies).

ANIERAC I ASOLIVA ressalten que “és responsabilitat dels envasadors garantir davant els consumidors que el producte que s’envasa i es comercialitza correspon amb les característiques que apareixen en l’etiquetatge”. Per això, entenen que cal que l’envasador exigeixi als seus proveïdors la informació que avali la qualitat de l’oli per assegurar que el producte que ha adquirit respon a aquestes característiques i poder acreditar-ho.

Aquests consells són, a més, una forma d’assegurar la traçabilitat en totes les etapes de la cadena, complint la Llei de seguretat alimentària i nutrició.

ANIERAC i ASOLIVA també posen l’accent en l’excessiva responsabilitat que recau sobre envasadors i exportadors, i -citant els principis rectors de la Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària-, exigeixen que les relacions comercials es regeixin pels principis d’equilibri i equitativa distribució de riscos i responsabilitats.